XVI Polsko-Niemiecka Konferencja z Psychiatrii Sądowej, 18-19.10.2019, Poznań

Temat:

 1. Zasady opiniowania. Forma i treść opinii sądowo-psychiatrycznej i sądowo-psychologicznej.
 2. Nowe metody diagnostyczne.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej konferencji polsko-niemieckiej z psychiatrii sądowej.

Informujemy, iż konferencja będzie tłumaczona na język polski.

Prezentowane referaty:

 1. Dr med. Jerzy Pobocha: Niepoczytalność wywołana (Insanity sent)
 2. Dr med. Jerzy Pobocha: Zastosowanie fMRI w psychiatrii sądowej
 3. Mgr Marcin Borowski: Psychologia przewidywania
 4. Dr hab. n. med. Robert Pudlo: Najczęstsze błędy w opiniach sądowo-psychiatrycznych
 5. Dr Joanna Koczur: Świadek mówiący nieprawdę
 6. Dr hab. Marek Leśniak, dr Sylwia Ławrentjew: Grafizmy parkinsoników
 7. Dr Olivia Rybak-Karkosz, prof. dr hab. Tadeusz Widła: Skład opinii
 8. dr Frank Hassler: Psychozy schizofreniczne i przestępstwa
 9. Dr M. Lammel: Urojenia paranoidalne choroby schizofrenicznej osób w podeszłym wieku
 10. dr S. Orlob: Ustawodawstwo psychiatryczne w Chinach
 11. Dr med. R. Strohm: Zasady w badaniu i opiniowaniu poczytalności w Niemczech
 12. Dr S. Weirich: Autyzm – kazuistyka młodocianego przestępcy.
 13. Dr W. Weissbeck: Psychiatria sądowa młodzieży
 14. Okrągły Stół z udziałem:
 • dr Frank Hassler
 • dr S. Orlob
 • dr hab. Tadeusz Widła
 • Dr hab. Marek Leśniak
 • Mgr Marcin Borowski
 • Dr med. Jerzy Pobocha
 • Prokutator i sędzia

Miejsce obrad
Hotel Altus
Ul. Św. Marcin 40
61-807 Poznań

Organizatorzy

 • Polskie Towarzystwo Psychiatrii Sądowej
 • Klinik für Psychiatrie, Neurologie, Psychosomatik und Psychotherapie im Kindes- und Jugendalter

Rejestracja i opłaty

Opłata konferencyjna wynosi:

 • 600zł dla członków PTPS lekarze (regularnie opłacający składki członkowskie)
 • 500zł dla członków PTPS psycholodzy (regularnie opłacający składki członkowskie)
 • 700zł dla pozostałych osób

W razie rezygnacji opłata konferencyjna nie podlega zwrotowi

W ramach opłaty uczestnicy mają zagwarantowany:

 • udział w konferencji,
 • teczkę konferencyjną z programem,
 • materiały konferencyjne na pendrivie,
 • wyżywienie zgodnie z programem,
 • certyfikat potwierdzający udział
 • wycieczkę po Poznaniu z przewodnikiem – dodatkowo płatna dla zainteresowanych
 • uroczystą kolację

Noclegi

Hotel Altus

 • Cena za pokój 1 osobowy 260zł
 • Cena za pokój 2 osobowy (cena za 1 osobę) 160zł

Terminy

Termin nadsyłania zgłoszeń oraz uiszczenia opłat (opłata konferencyjna i noclegowa) 04.10.2019r.
Po tym terminie opłata konferencyjna ulega zwiększeniu do kwoty 700zł dla wszystkich.

Wpłaty za opłatę konferencyjną i opłaty hotelowe należy wnieść na konto bankowe
BZ WBK 3 O. Szczecin Nr 90 1090 1492 0000 0001 0883 6821
Tytułem: Konferencja Poznań, nazwisko uczestnika

Kontakt
Dr med. Jerzy Pobocha Tel. 605 053 894
Adela Sobina Tel. 506 728 740


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Niniejszym zgłaszam swoje uczestnictwo na

XVI Polsko-Niemiecka Konferencja z Psychiatrii Sądowej

która odbędzie się w dniach 18-19.10.2019, Poznań

Imię i nazwisko (wymagane)

Stopień i/lub tytuł zawodowy, naukowy

Adres i telefony (wymagany celem wysłania certyfikatu po szkoleniu)

Adres email (obowiązkowo)

Rachunek wystawić na (dane firmy) NIE WYSTAWIAMY FAKTURY VAT

Rezerwuje nocleg w dniach:

17/18/10/2019 (czwartek/piątek)18/19/10/2019 (piątek/sobota)

pozostałe:

Hotel Altus:

Pokój 1 osobowyPokój 2 osobowy


Pokój 2 osobowy z:

Dodatkowe prośby lub propozycje:

Zobowiązuje się zapłacić za koszty uczestnictwa jakie podano w Komunikacie nr 1